Acollida (Servei despertador)

Servei despertador

S’ofereix la possibilitat de deixar els nens a l’escola de 7:30 a 9:00 amb monitores.

El preu és:

DIES PUNTUALS QUOTA MENSUAL
De 7:30 a 9:00 h. De 8:00 a 9:00 h. De 8:30 a 9:00 h. De 7:30 a 9:00 h. De 8:00 a 9:00 h. De 8:30 a 9:00 h.
SOCIS AMPA 3 € 2 € 1 € 45 € 30 € 15 €
NO SOCIS AMPA 4,50 € 3 € 1,50 € 50 € 35 € 20 €

El pagament:
– Pels dies esporàdics s’ha de fer el mateix dia a les monitores del servei.

– Per la quota mensual s’ha de fer domiciliació bancària i es farà durant la primera setmana d’escola al setembre. Les monitores tenen els fulls d’inscripcions i elles els reculliran.

El cobrament es farà el dia 10 de cada mes, a excepció del setembre que es farà el dia 22 (els rebuts retornats generen unes despeses bancàries d’1.30 € cada rebut i anirà a càrrec de les famílies).