Infantil

METODOLOGIA: una pinzellada de com treballem al cicle d’educació infantil.

L’escola i el cicle d’infantil aposta per una metodologia activa i constructiva, on els infants siguin elements actius dins del seu procés d’aprenentatge. Així doncs moltes de les propostes d’ensenyament aprenentatge que oferim seran a partir de materials manipulatius, dinàmiques en petits grups, activitats vivencials…

Cada vegada més anem perfilant una línia metodologia on els 25 infants d’un grup classe puguin ser atesos amb la màxima individualitat i respecte per part dels adults de l’escola.

Per fer-ho possible apostem per deixar de banda les classes magistrals amb tots els infants asseguts a les cadires. Anem reduint les estones de treball amb gran grup i ampliar les estones de treball amb petits grups, fomentant l’autonomia dels nens i nenes dins del seu procés d’aprenentatge a partir de propostes que ells mateixos puguin desenvolupar de manera més autònoma, creativa, intuïtiva…i que no tingui que estar contínuament guiats i dirigits per la mestra.

“La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi” Maria Montessori

Amb aquesta línia pedagogia busquem que els infants es sentin còmodes i respectats, generant interès i curiositat perquè  interactuïn amb els materials i les diverses ofertes de propostes que oferirem al llarg de la jornada escolar.

Sobretot el que busquem es que desenvolupin la seva creativitat, independència i autonomia a l’hora de resoldre i portar a terme una proposta que se li ofereix per tal de que despleguin les seves potencialitats cognitives.

Resultat d'imatges per a "frases sobre educació"

Les aules estan configurades de tal manera que les taules i les cadires no ocupen l’espai central i n’hem reduït la quantitat per tal de poder treballar per racons i/o microespais.

Durant la setmana oferim 3 tardes d’espais, on els infants podrant trobar el de construccions, jocs simbòlic, art, manipulació, psicomotricitat… En aquestes franges ens agrupem de manera heterogènia: infants de P3, P4 i P5 en el mateix grup. 

Aquesta forma d’agrupament el proper curs 2021-2021 la mantindrem durant la majoria d’hores de la jornada escola. Aquest tipus d’agrupació aporta a les nenes i nens la possibilitat de sentir-se més acollits ja que disposen de més diversitat de moments evolutius i també de poder desplegar diversos rols. 

En un moment donat s’acosten a infants més petits per tal de ser el gran i poder organitzar un joc, una activitat, una proposta… i ajudar; d’altres a s’acosten a infants de més grans buscant ajuda i suport.  Cal dir que algunes estones s’agrupen per grup d’igual edat on els interessos i l’etapa evolutiva en la que es troben és similar.

Així doncs, cada dia disposaran d’una franja horària on es desenvoluparà un  treball més específic de nivell. Aquestes estones els grups es configuraran per edat cronològica: tots els infants de P3 en un grup, tots els de P4 i tots els de P5.

Cuidarem i oferirem diversitat d’agrupacions:petit grup, mig grup, per parelles, tot el grup i  el treball individual per atendre les individualitats dels infants.

Tampoc deixem de donar importància del gran grup, però aquest es portarà a terme a les rotllanes, assemblees… estones de retrobament on tots ens podem veure’ns i mirar-nos per adquirint el sentiment de pertinença del  grup.

El treball sobre paper no el deixem de banda. Es fa servir per donar perdurabilitat a les produccions dels nens i nenes: dibuixos, lletres…D’aquesta manera també  poden veure el progrés del seu aprenentatge. Daltra banda, la manera com distribueixen les seves produccions al paper els ajuda a orientar-se i ser conscients de la mesura dels objectes.

“L’ensenyament que deixa petjada no és el que es fa de cap a cap, sinó de cor a cor” Howard G. Hen