Activitats Extraescolars

Activitats Extraescolars

Des de la comissió d’activitats extraescolars organitzem una sèrie d’activitats que tenen lloc a les instal.lacions de l’escola en horari no lectiu. A continuació trobareu informació de les mateixes (horaris, preus,…) i els fulls d’inscripció o cancel.lació. Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb extraescolarspuigsoler@gmail.com.

Us presentem les activitats extraescolars que oferim aquest curs 2019-2020.

Recordar que les extraescolars del migdia estaran obertes a tots els nens, tant si fan ús del menjador com no (cal tenir en compte que pels que no en fan ús hauran d’esperar fora l’escola a que els reculli el monitor a les 14:00 ja que no disposem de conserge i els monitors de menjador estan fent la seva feina i no poden estar pendents de la porta).

Per les activitats de tarda podeu posar berenar als nens  (a excepció d’anglès). Se’l menjaran abans o després de l’activitat segons ho consideri el monitor o professor.

Aquesta és la oferta:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
12:30 – 13:30 ANGLÈS RED BUS 4rt ANGLÈS RED BUS 5è/6è ANGLÈS RED BUS 4rt ANGLÈS RED BUS 5è/6è
14:00 – 15:00 ANGLÈS RED BUS 2n ANGLÈS RED BUS 1r

ANGLÈS RED BUS 3r

ANGLÈS RED BUS 2n ANGLÈS RED BUS 1r

ANGLÈS RED BUS 3r

14:00 – 15:00 TALLER DE CIÈNCIA               ( PRIMÀRIA) LEGOROBOT                      ( PRIMÀRIA)
16:30 – 17:30 ANGLÈS RED BUS

INFANTIL  1

ANGLÈS RED BUS

INFANTIL  2

ANGLÈS RED BUS

INFANTIL  1

ANGLÈS RED BUS

INFANTIL  2

16:30 – 17:45 MOU-TE I BALLA ( INFANTIL) LEGOROBOT ( PRIMÀRIA) BEISBOL ( PRIMÀRIA) COSTURA CREATIVA        ( 3r,4rt, 5è i 6è)

FUTBOL  SALA                  ( INFANTIL I PRIMÀRIA)

INICIACIÓ ALS ESPORTS         ( INFANTIL I PRIMÀRIA)
16:30 – 18:00 CIRC ( PRIMÀRIA)

Informació per totes les activitats a excepció de l’anglès:

 

S’acceptaran inscripcions fora de termini només en el cas que no afecti al funcionament de l’activitat ni al preu establert inicialment.

A consergeria hi haurà inscripcions. Cal depositar-les a la bústia de l’AMPA.

La baixa s’haurà de notificar abans del dia 25 del mes anterior, el email per fer la notificació: extraescolarspuigsoler@gmail.com

El cobrament serà per domiciliació bancària el dia 10 de cada mes. Si es retorna el rebut, les despeses generades que el banc cobra seran a càrrec de les famílies (1,20 € per rebut retornat). El nen no podrà seguir fent l’activitat fins que no es faci efectiu el pagament.

Els nens han de tenir un comportament correcte durant les activitats. Si el comportament inapropiat segueix un cop el monitor o professor ha avisat als pares, el nen no podrà seguir fent l’activitat (aquesta serveix també per l’activitat d’anglès).

Full d’inscripció de les activitats.

Full de cancel·lació de les activitats.

INFORMACIÓ ANGLÈS AMB RED BUS

A RED BUS, utilitzem una metodologia d’ensenyament de l’anglès que es basa en el procés natural d’adquisició del llenguatge matern en els infants.

Infantil:Treballem des del començament amb immersió total en anglès, i combinem els jocs, els contes, les cançons, el teatre i la mímica, sempre amb una intenció pedagògica, fent així que els nens aprenguin jugant amb l’ajuda de material pedagògic adient.

Primària: Dels 6 als 12 anys els nens incorporen a la seva capacitat d’aprenentatge l’habilitat d’escriure i llegir, i per això en aquest període incorporem, de forma progressiva, els llibres de text a classe. Però els nens no deixen de ser nens! A través del joc, les cançons, la mímica i el teatre aprenem els conceptes gramaticals i comunicatius i després, un cop assolits a nivell verbal, els treballarem de forma escrita. Treballem igualment amb immersió total.

Per poder tirar endavant els grups calen un mínim de nens i també n’hi haurà un màxim per garantir la qualitat que Red Bus ens dóna. Per tant seguirem un ordre a l’hora d’omplir grups segons aneu dipositant la inscripció a la bústia de l’AMPA.

Les pre-inscripcions seran des del moment de rebre aquesta circular fins el 21 de juny. Cal dipositar-la a la bústia de l’AMPA .

Tornen a obrir període d’inscripció que serà fins el 22 de setembre.

Si no disposeu del full d’inscripció el podeu demanar a consergeria o descarregar-lo més avall. Cal omplir-lo i dipositar-lo a la bústia de l’AMPA.

Si us interessés fer l’activitat en una horari que no coincideix amb el planificat ens ho podeu fer saber (bústia AMPA o Red Bus). Recollirem totes les peticions i intentarem donar servei.

Per formalitzar la inscripció caldrà fer el pagament de la matrícula directament a l’acadèmia Red Bus (C/ Armengol, 16) del 26 de juny al 14 de juliol. La matrícula té un cost de 40 €, amb 50% de descompte per al primer germà, gratuïta pel tercer. Les famílies també hauran de comprar el llibre necessari (20€). Des de Red Bus podem comprar el llibre i girar l’import a través del banc durant la primera mensualitat (octubre). L’ horari de l’acadèmia del 26 de Juny al 14 de Juliol serà de Dilluns a Dijous de 17 a 19 hores i els Dijous de 10.30 a 12.30 hores.

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a la Coordinadora de RED BUS a través del correu electrònic: escolaredbus@gmail.com.