PLA D’ OBERTURA 2020

PLA D’ OBERTURA 2020

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu Pla obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de admissió dels alumnes.

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura.

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes.

https://agora.xtec.cat/ceepalau/wp-content/uploads/usu1486/2020/05/Pla-dobertura-Escola-Palau.pdf