Es ven…

La família de la Duna Gordo ven aquesta bicicleta adaptada

per a més informació, truqueu a l’escola.