Graduat en educació secundaria per adults (GES)

  • Nivells: GES 1 i GES 2
  • Durada: Un curs acadèmic per nivell complert.
  • Organització: Per mòduls trimestrals.
  • Currículum:

GES 1

LC1

Llengua catalana 1

LC2

Llengua catalana 2

AX

Literatura

LS1

Llengua castellana 1

LS2

Llengua castellana 2

HL *

Hablemos de literatura

0 AN 0 *

Llengua estrangera

1AN1

Llengua estrangera 1 ANG

LTIC *

Llengua i TIC

MA1

Matemàtiques 1

MA0 *

Matemàtiques inicials

MA2

Matemàtiques 2

ES

Educació per la salut

FQ1

Física i Química 1

CN1

Ciències naturals 1

GG1

Geografia 1

HS1

Història 1

EC

Educació per a la ciutadania

    GES 2
LC3

Llengua catalana 3

AD *

L’argumentació discursiva

AT

Literatura catalana

LS3

Llengua castellana 3

TEC *

Taller d’escriptura creativa

AS

Literatura castellana

1AN 2

Llengua estrangera 2 ANG

1AN 3

Llengua estrangera 3 ANG

0AN4 *

Ampliació de llengua estrangera ANG

FPEP *

Finances personals i l’elaboració d’un pressupost

MA3

Matemàtiques 3

MA4

Matemàtiques 4

TE

Tecnologia

BG

Biologia i Geologia

FQ2

Física i Química 2

HS2 

Història 2

EMM

C. Socials 2 i moviments migratoris 2

GG2

Geografia

  • Convalidacions i acreditacions: A partir de les notes de 3r i 4t d’ESO, Graduat Escolar d’EGB, FP 1 i 2 es poden convalidar diferents mòduls. L’acreditació es fa a partir d’una PAI (prova d’avaluació inicial).
  • Aula virtual: http://agora.xtec.cat/afa-escola-adults-valls/moodle/
  • Avaluació: Contínua i trimestral.
  • Promoció de curs i/o obtenció de certificació: S’obté el Graduat en Educació Secundària quan tots els mòduls estan aprovats, convalidats o acreditats.