Calendari del curs i horaris generals

  • inici de curs i final de curs
  • vacances
  • dies festius de lliure disposició:

31 d’octubre de 2016, 7 i 9 de desembre de 2016 i 3 de febrer de 2017

  • dates de matricula:

dilluns dia 5: matí de 10 a 12 i tarda de 16 a 18

dimarts dia 6: matí de 10 a 12 i tarda de 16 a 18

dimecres dia 7:  matí de 10 a 12 i tarda de 16 a 18

dijous dia 8:  matí de 10 a 12 i tarda de 16 a 18

divendres dia 9:  matí de 10 a 12 i tarda de 16 a 18

  • horari lectiu del centre