Secretaria

 

  • INFORMACIONS D’INTERÈS PER A ALUMNES QUE CURSARAN 1r d’ESO:

A partir del dilluns 17 de juliol de 9.00 a 14.00h podeu passar per l’institut a consultar les llistes que trobareu penjades al cartell d’anuncis de l’interior del centre.

A les llistes hi podreu veure el grup classe assignat, les optatives adjudicades i el nom del tutor/a dels vostres fills.

Gràcies,

 

La Direcció

– Requisits mínims dels ordinadors que cal portar al centre.

 

  • PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-18:

ESO:

– Preinscripció ESO curs 2017-18 (informació).

Preinscripció ESO curs 2017-18 (MODEL OFICIAL).

BATXILLERAT:

– Preinscripció BATXILLERAT curs 2017-18 (informació).

Currículum de Batxillerat curs 2017-19.

CICLES FORMATIUS:

– Preinscripció CFGS curs 2017-18 (informació).

– Preinscripció CAFEMN curs 2017-18.

Preinscripció Futbol (1r) curs 2017-18.

– Preinscripció SOS inicial curs 2017-18.

– Proves específiques d’accés a SOS i futbol curs 2017-18.

 

  • TRÀMITS I DOCUMENTS:        

Model de sol·licitud general.

Sol·licitud d’absència d’un llarg període de temps.

Reclamació de qualificacions.

Informació beques generals.

– Autorització per a la recollida de títol acadèmic oficial.