Organigrama

La base de funcionament del centre en els aspectes de gestió, administració i direcció són:

  • L’equip directiu: director, cap d’estudis, coordinadora pedagògica i secretari.
  • El Consell Escolar: director, cap d’estudis, secretari, representants del professorat, representant de l’Ajuntament, representansts dels pares d’alumnes, representants dels alumnes i representant del PAS.
  • La Comissió Pedagògica i d’Atenció a la Diversitat: formada pel representant de l’EAP, la Coordinadora Pedagògica, la Psicopedagoga del centre i les Coordinadores d’ESO.
  • Tutories de grup classe.

La relació de càrrecs del curs 2017-2018 és la següent:

Director

Joan Manel Martos

Cap d’Estudis

Marcos Orozco

Coordinadora Pedagògica i Psicopedagoga

Roser Molins

Secretari

Lluís Sabater

Cap Departament de Llengües estrangeres

Dolors Cervera

Cap Departament  Socials

Marcos Malats

Cap Departament Matemàtiques

Lluís Valldaura

Cap Departament Lletres

Esteve Sala

Cap Departament Científico-Tecnològic

Toni Sbert

Cap de Seminari

 

Cap Departament Expressió

Rocío del Pino

Coordinadora 1r i 2n ESO

Dolors Cervera

Coordinador 3r i 4rt ESO
Toni Sbert

Coordinador Batxillerat i IOC
Iván Teruel

Coordinador  Batxibac

Sergi Matarín

Coordinadora Cicle Formatiu

Núria Garcia

Coordinador TIC-TAC

Lluís Valldaura

Coordinador Riscos Laborals

Josep Mª Bartolí

Coordinador Biblioteca i LIC

Esteve Sala

Coordinadors intercanvis

Dolors Cervera i Sergi Matarín

Coordinadora Mediació

Marta Icart

Coordinador Ambiental

Toni Sbert

Coordinador Web

Marcos Orozco

Coordinadores activitats i serveis

Judit Xutclà i Mònica Bardera


TUTORS D’AULA PER GRUPS – Curs 2017-2018

1r A

Lurdes Gazapo

1r B

Judit Xutclà

1r C

Mònica Bardera

2n A

Dolors Cervera

2n B

 

2n C

 

 

Aula Oberta

Marta Icart

 

Conveni Singular

 

 

 

 

 

3r A
Pol Pujolàs

3r B

Arcadi Juncosa

3r C

Lluís Jerez

3r D

 

4t A

Marta Collell

4t B

Míriam Sallent

4t C

 

1r BAT

Josep Mª Bartolí

1r BAT (Batxibac)

Sergi Matarín

2n BAT

Iván Teruel

CFGM