Control d’assistència

A l’Institut fem servir un gestor d’assistència anomenat GEISoft per a registrar l’assistència dels nostres alumnes, els retards i les incidències que es puguin produir.
 
L’accés al programa és d’ús restringit per al professorat, però les famílies reben la informació pertinent.