Oferta educativa

Ensenyaments impartits:

– segon cicle d’educació infantil (3-6 anys)
– educació primària (6-12 anys)