Material escolar

Les quotes de material escolar per al curs 2017-2018 són:

Educació infantil = 100€

Educació primària = 70€

stationery