La llavor del canvi

L’escola Els Llorers creu en el nou enfocament de l’educació i en la rellevància d’aprendre.