Ràdio a l’Escola

La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilita les tasques de redacció dels alumnes. El treball radiofònic resulta un estímul que potencia les activitats escolars des de diferents perspectives.

A la ZER Baix Priorat cada dos anys participem a la programa organitzat pel CRP del Priorat “La ràdio a l’escola”.

Les tres escoles de la ZER elaborem de manera conjunta el guió radiofònic, de manera que el programa final és el resultat de l’aportació de les tres escoles.