Colònies

Realitzem les colònies durant el segon trimestre. Programem la temàtica i el lloc en relació al projecte que es treballa. Es trasllada l’activitat docent al lloc programat amb l’objectiu d’aprofundir els continguts del projecte i potenciar la convivència entre l’alumnat i els mestres.

Pensem que les colònies escolars són importants perquè fomenten l’autonomia personal, perquè donen a conèixer els valors del territori, perquè són una eina educativa que posa a disponibilitat dels mestres un espai on promoure la curiositat innata les infants, la descoberta experimental i vivencial, reforçant totes les àrees curriculars del treball a l’aula. Perquè afavoreixen la cohesió del grup, el treball cooperatiu dels infants i consolida el treball en equip dels mestres.