Teatre

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries, per connectar amb altres persones… El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives. El teatre constitueix una part molt important en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants. Els dóna eines per aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments, fer autocrítica, enriquir els seus mitjans d’expressió i la seva espontaneïtat. D’altra banda, mitjançant la dramatització, l’expressió oral i corporal, el teatre pot ajudar els nens i nenes a progressar en el coneixement d’altres matèries curriculars. Fer teatre és treballar en equip, un valor molt important en la societat actual. Els nens i nenes aprenen la importància de treballar conjuntament i la valoren, reconeixen que en un equip tothom és important i que es treballa per tirar endavant un projecte comú. Fer teatre és jugar, inventar personatges, idear situacions, històries, i viure experiències inimaginables. Totes aquestes qualitats són innates als més petits i, amb el teatre, el que intentem és potenciar aquesta característica infantil. Per totes aquestes raons que ens explica la Núria Llunell, fem TEATRE a la ZER participant a la Roda de teatre del Priorat.