TALLERS PROJECTE EDUCACIÓ EMOCIONAL

Volem agrair molt sincerament a l’ajuntament, l’aportació econòmica que han fet arribar aquest any per poder dur a terme els Tallers d’Educació Emocional pels nostres alumnes.

Aquest projecte és un projecte de centre que és molt important per la nostra comunitat educativa ja que està inclòs en el nostre Projecte Educatiu de centre i hi intervenen tots els agents implicats: professors, famílies i alumnes.

De ben segur que gràcies a aquest projecte, els nois i noies del nostre municipi hauran ampliat la seva mirada cap als altres per millorar les seves relacions.