Trajectòria professional dels membres de l’equip directiu

Directora: Josiane Gérard Redondo. Llicenciada en Filologia Francesa per la Universitat de Barcelona, experiència docent des del 1997,  professora de llengua francesa  al centre des de l’any 2009, Cap d’estudis del 2011-2015 i actual Directora des del curs 2015-2016.

Cap d’estudis: Míriam Fenoy Lozano. Llicenciada en Filologia Anglesa per la UAB, experiència docent des del 2000, professora al llengua anglesa al centre des de l’any 2011 i actual Cap d’Estudis des del curs 2015-2016.

Secretari: Jesús Carrasco Gómez. Diplomat en magisteri de Llengua anglesa, Llengua castellana i Ciències Socials. Experiència docent des del 1985, professor de llengua anglesa al centre des de l’any 2001,  secretari del centre des del curs 2004 fins l’actualitat.