Aportacions de les famílies

La dotació econòmica de la Generalitat de Catalunya per als centres públics cobreix tan sol l’Edifici, amb les seves despeses (energia elèctrica, aigua i gas), els sous del professorat i personal Administratiu.

Per a qualsevol altra despesa, és imprescindible comptar amb l’aportació de les famílies en concepte de material, llibres i sortides.

Aquests diners es demanen amb unes quotes anuals i aniran destinats a adquirir i renovar material d’ús comú i el manteniment dels diferents equipaments.

Aportació per al curs 2020-21.