Secretaria

En els centres d’ensenyament secundari, la secreraria és l’agent de gestió administrativa visible, per tant, és bàsic que la seva presència a la web sigui un dels elements de navegació principals.

  • Horari d’atenció: dilluns i dimecres, divendres alterns.