Graduat en educació secundària obligatòria (alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa)

Consulta els requisits i tota la informació en el següent enllaç:

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titol-eso/

CONVOCATÒRIA 2021

Sol.licitud d’inscripció PDF

Termini de presentació de sol.licituds d’inscripció

De l’1 al 12 de febrer 2021

Realització de les proves

De l’1 al 12 de març de 2021

Continguts i criteris d’avaluació de les matèries