Transport escolar

Des del departament de Serveis a la Ciutadania el Consell Comarcal de la Selva ofereix els serveis delegats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les competències d’ensenyament assumides pel Consell Comarcal de la Selva fonamentalment abracen tres àmbits:
– Gestió de menjadors escolars
– Gestió del transport escolar (obligatori i no obligatori)
– Gestió de les ajudes de menjador i de transport escolar

A través de la web podreu accedir a la informació relativa als serveis amb models de formularis per a la inscripció, informació general sobre les bases i els reglaments, models de fulls de reclamació o suggeriments, horaris dels serveis de transport i accés a la intranet per a consulta de les dades específiques d’una petició.

També inclou un espai específic per a l’accés dels directors dels centres de la comarca i professionals relacionats amb algun dels servis gestionats, per al control i seguiment de l’activitat en aquest àmbit.