Projecte educatiu

 Presentació

A l’institut de Caldes treballem perquè…

…els nostres alumnes es sentin acollits i visquin el pas de primària a secundària amb seguretat i confiança.

… es desenvolupin d’una manera integral i  assoleixin i desenvolupin totes les competències tan enllà com les seves capacitats els ho permetin.

… es sentin valorats i apreciats per tota la comunitat educativa en el que tenen de singular i personal.

… es sentin part important del seu grup d’amics, de companys de classe, de curs i de centre.

…  aprenguin a ser autònoms, crítics i tolerants.

… es sentin preparats per afrontar amb èxit els estudis posteriors.