EAP

EAP-Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

L’equip docent, juntament amb el tutor/a i el Departament d’Orientació, és qui valora les necessitats personals i acadèmiques de cada alumne. Si és necessari, se sol·liciten els serveis psicopedagògics de l’EAP.

El personal de l’EAP es desplaça cada quinze dies a l’institut per atendre les necessitats del centre.

L’Institut de Caldes de Malavella rep els serveis i atenció de l’EAP de la zona de la Selva-I.