Treballs de síntesi

Els Treballs  de síntesis es realitzaran la setmana del 3 al 6 d’abril. Pels alumnes de 3r, fins a l’11 d’abril

Cada curs realitzarà un Projecte orientat en tots els casos a la millora de les competències bàsiques.

1r ESO: Fem de guies a Caldes

2n ESO: Ens anem al cap de Creus

3r ESO: Intercanvi amb un institut de Polònia