Secretaria

  • Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9:30h a 12:30h
  • Tràmits (sol·licitud de certificats…)
  • Preinscripció i Matrícula
  • Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
  • Beques i ajuts
  • Proves d’accés als cicles formatius
  • Altres