Organigrama

En aquesta secció, els centres educatius publiquen la informació relativa a la seva organització interna.

  • direcció
  • coordinacions de cicle
  • departaments (experimentals, matemàtiques, tecnologia, llengües, música, visual i plàstica, educació física, socials, orientació acadèmica,…)
  • tutories
  • consell escolar
  • PAS