Consell escolar

Actualment el consell escolar es composa dels següents membres:

Director President.

Secretaria.

Representants del professorat.

Representants dels pares i AMPA.

Representants dels alumnes.

Representant del PAS.

Representant de l’Ajuntament.