Estudis

Oferta formativa:

ESO

  • llibres de text i lectures obligatòries
  • crèdits
  • matèries optatives
  • sol·licitud afiliació SS
  • servei comunitari
  • crèdit de síntesi
  • treball de recerca
  • viatge d’estudis