PROJECTE EDUCATIU

La llar d’infants municipal de Seròs és un centre públic que acull nens i nenes d’1 a 3 anys, sense cap mena de discriminació social, física, cultural, d’origen o de nivell.

El nostre principal objectiu és contribuir a l’educació d’aquests infants, en col·laboració amb les seves famílies.

Seguim una metodologia de pedagogia activa, buscant la pròpia experimentació a partir del contacte directe de l’infant amb la realitat.

La vida quotidiana, com són el moments de cura i atenció de la higiene, el dinar o el descans, tenen una rellevant importància ja que es programa fent partícip a l’infant de forma activa. La col·laboració, la iniciativa i l’acció autònoma progressiva són objectius d’aquests moments que es succeeixen cada dia i se’ls reconeix un caràcter plenament educatiu.

En el projecte del centre la comunicació amb les famílies és bàsica, i es busquen les eines per tal d’afavorir-ho. L’escola està oberta per oferir diferents activitats en les quals pares, mares, avis o germans tenen protagonisme.

Com a escola catalana que som, participem en les festes i actes culturals del poble i de Catalunya. Tot i declarar-nos un centre laic i no ensenyar en cap moment res que tingui a veure amb cap religió, celebrem les festes de Nadal i Setmana Santa des de la vesant més festiva.

Les mestres:

Preparem els espais amb intencionalitat educativa, per a que els infants hi puguin desenvolupar totes les seves capacitats.

Facilitem contextos on els nens/es puguin manifestar els seus desitjos, inquietuds, interesos, alegries i pors.

Atenem les diverses característiques individuals dels infants, oferint un marc estimulant que els permeti: explorar, descobrir, relacionar i mantenir una actitud de curiositat que l’ajudin a entendre el món que l’envolta.

Potenciem un ambient afectiu, càlid i confortable que l’ajudi a potenciar les seves capacitats

Incentivem i potenciem la participació en les festes i tradicions del poble i de Catalunya.