Oferta educativa

La llar ofereix places per a nens d’1 a 3 anys

Consta d’un aula de P-1 (infants d’un a dos anys)

i una de P-2 (infants de dos a tres anys)