SERVEIS

El centre disposa de

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL

SERVEI DE MENJADOR