Salut

Què passa quan l’infant està malalt                      

 • S’ha d’avisar si el nen o la nena no pot anar a l’escola perquè està malalt
 • Si es posa malalt quan ja és a l’escola, telefonem al número que ens heu donat perquè els pares, mares, o la persona autoritzada vinguin a recollir-lo.

 

 Els infants no poden assistir a l’escola si tenen:

 • febre (37º)
 • brutícia o si manifesten manca d’higiene
 • diarrea
 • infeccions, llagues a la boca (estomatitis) panses (herpes)
 • mal blanc (muguet)
 • erupcions i altres malalties de la pell (excepte si duen el certificat mèdic en què consti i que no és contagiosa)
 • conjuntivitis
 • cucs, lambliasi.
 • polls
 • Qualsevol altra malaltia de tipus contagiós

Els períodes de baixa que ha de complir la família de qualsevol infant, sigui quina sigui la malaltia, els ha d’aconsellar l’especialista en pediatria.

A L’APARTAT DE DOCUMENTS PODEU TROBAR DIFERENTS AUTORITZACIONS SOBRE EL TEMA