Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El nostre consell té la següent composició:

  • Directora del centre
  • Un representant de la titularitat del centre
  • Dos representants del personal educador
  • Dos representants dels pares i mares dels infants

CONFIGURACIÓ ACTUAL DEL CONSELL ESCOLAR RESULTAT DE LES ELECCIONS D’AQUEST ANY 2018

Directora del centre DIVINA E.
Representant de la titularitat del centre ALBERT M.
Representants del personal educador MERCHE C.

IRENE B.

Representants dels pares, mares i tutors ALBERT O.

VACANT