QUOTA

COM FUNCIONA EL PAGAMENT DE LES QUOTES

En el moment de la matriculació s’ha de fer arribar a l’Ajuntament el número de compte

El pagament s’ha de fer cada mes i per mitjà d’una entitat bancària.

La quota es cobrarà integra tant si es ve mitja jornada com si es ve la jornada completa.

Quan el pare/mare o tutor legal confirma l’assistència del nen/a al centre i aquest inicia el curs, la família té el deure de pagar les quotes fins acabar el curs.

La família pot donar de baixa l’infant en qualsevol moment, però això implicarà la pèrdua de la plaça escolar. Si en algun moment es vol tornar al centre haurà de realitzar un altre cop tot el procés de preinscripció i matrícula.

La baixa s’ha de comunicar a la direcció del centre i formalitzar a l’Ajuntament a través d’un formulari.

PREU

180€ al mes