ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE LES LLARS D’INFANTS
Durant aquestes dies es portarà a terme l’elecció dels membres del Consell escolar de la llar d’infants. El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. Aquest… Llegeix més»