FAMÍLIES

L’educació és un procés en què intervenen molts sectors i en què la família, cada cop més diversa i complexa, influeix de manera transcendental. Els canals de comunicació i interacció eficaços amb les famílies faciliten l’èxit.

home_famEs procurarà que la comunicació sobre el centre, en el doble vessant d’informació i d’intercanvi, sigui sovintejada; que hi hagi comunicacions periòdiques amb el tutor o tutora individual i quan les famílies i els tutors ho creguin convenient. A més, s’afavorirà la intervenció i orientació de les famílies en la presa de decisions de l’alumnat. D’altra banda, es promourà la participació en la vida del centre, consell escolar i AFA i en les activitats extraescolars i extracurriculars.