ENTORN

L’impuls inicial propi d’un centre nova creació s’acompanya en aquest cas d’expectatives en les famílies, en els centres educatius i en el barri.

home_sheepsEl contacte amb els centres de primària i de secundària es planteja com un treball conjunt al llarg del curs, amb contactes periòdics entre l’alumnat de les escoles i el dels instituts pel que fa a intercanvi d’informacions, però també a la concepció i realització d’activitats conjuntes entre professorat i alumnat. Aquesta col·laboració es farà extensiva a altres centres que ja han aplicat una línia pedagògica similar a la nostra.

Sant Antoni i la Nova Esquerra de l’Eixample destaquen pel que fa a la densitat i dinamisme del teixit associatiu i la seva coordinació. Cal destacar el paper històricament significatiu de les associacions de veïns. En el treball diari, a les situacions d’aprenentatge, i en la vida del centre en general, és fonamental la vinculació amb l’entorn. Aquesta vinculació té un doble vessant, per una part el centre s’obrirà al barri, d’aquí la promoció de l’ús social de les seves instal·lacions i, per l’altra, s’incentivarà la col·laboració de l’alumnat amb les associacions de l’entorn, ja sigui des de l’àmbit curricular com extracurricular.