ASSIGNATURES (MÒDULS I UF)

MATÈRIES QUE S’IMPARTEIXEN A 1R CURS

 • MP1-Dinamització  del punt de venda: aprenem a organitzar la botiga i gestionar l’exposició dels productes, aprendre diverses tècniques d’aparadorisme i analitzar i muntar un aparador.
 • MP3-Gestió d’un petit comerç: aprenem a crear un petit comerç, a gestionar-ne la part econòmica i la part administrativa, comptable i fiscal.
 • MP5-Serveis d’atenció comercial: estudiem tècniques d’atenció telefònica, presencial, escrita i els serveis d’atenció al consumidor.
 • MP6-Tècniques de magatzem: aprenem a organitzar un magatzem, com ha de ser la seguretat d’un magatzem, la recepció i expedició de mercaderies i a fer un inventari.
 • MP8-Anglès: repassarem l’anglès, per tenir una bona base i aprendrem nous vocabularis i eines d’anglès tècnic de comerç.
 • MP9-Informàtica: estudiem l’equip informàtic d’un comerç, reforçem amb un nivell més avançat el processador de textes, el full de càlcul i les presentacions, editem material publicitari digital i altres eines pel comerç.
 • MP10-Comerç electrònic: Gestionem una web i una botiga virtual, l’execució del pla de màrqueting de forma digital i al comunicació de l’empresa en el món digital.
 • MP11-Màrqueting en l’activitat comercial: aprenem a fer un estudi de mercat, tècniques per a saber quines són les necessitats del consumidor i les diferents tècniques de màrqueting per atraure els clients.
 • MP12-Formació i orientació laboral: estudiem quins són els drets i les obligacions dels treballadors i de l’empresari, tècniques de recerca de feina, estudiem els diferents contractes laborals, a realitzar una nòmina i les diferents tècniques de prevenció de riscos de l’empresa.

 

MATÈRIES QUE S’IMPARTEIXEN A 2N CURS

 • MP2-Gestió de compres: aprenem a gestionar l’aprovisionament de l’empresa i el procés de compres.
 • MP4-Processos de venda: estudiem tècniques de venda al consumidor final, a intermediaris, a empreses i organitzacions i com realitzar la venda a la botiga.
 • MP7-Venda tècnica: ensenyem com és la venda dels serveis, dels productes tecnològics, dels productes d’alta gamma, dels productes industrials, del serveis immobiliaris i el telemàrqueting.
 • MP13-Síntesi d’activitats comercials: en aquest mòdul es realitza un treball de síntesis, que només faran els alumnes que facin la modalitat FCT, que consisteix en crear una empresa i aplicar tots els coneixements adquirits en els altres mòduls.
 • MP14-Formació en centres de treball: són les 416 hores de pràctiques FCT que fa l’alumne a l’empresa.
 • MP15-Dual: l’alumne que escolleix aquesta modalitat fa 1.000 hores a l’empresa com a aprenent.