Pla d’Impuls de la Lectura (ILEC)

El curs 2011-12 el Govern de la Generalitat de Catalunya va impulsar un Pla Nacional de Lectura, que té com a finalitat augmentar els hàbits lectors dels ciutadans i la seva competència lectora. Aquest pla va dirigit als centres educatius, al professorat, als alumnes, a les famílies i a la societat en general.