POEFA

Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA)

L’Institut ha estat seleccionat per participar en el Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA).

El projecte té com a finalitat oferir la igualtat d’accés a una educació de qualitat per a tots els alumnes del centre, i oferir els reforços escaients per assolir les competències bàsiques que afavoreixen l’èxit educatiu, la inclusió dels alumnes més vulnerables, la cohesió de la comunitat educativa i la reducció i prevenció de l’abandonament escolar prematur.

El centre prioritza el reforç de competències bàsiques en diferents àrees per acompanyar l’aprenentatge dels alumnes per assolir l’èxit acadèmic relacional i personal en les etapes de transició educativa.

El projecte s’anomena Harry Potter i vol desplegar accions de caràcter acadèmic i lúdic amb l’objectiu de facilitar la inclusió dels alumnes a través del reforç educatiu.

Les actuacions dutes a terme són finançades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional en el programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació. I cofinançades pel programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-2020.

L’alumnat del centre ha pogut gaudir del Projecte Harry Potter, es tracta d’un joc de sessió lúdica per a grups estables de convivència, amb l’objectiu d’adquirir les competències necessàries de respecte, seguretat i confiança. S’ha dut a terme en diferents tallers on es treballen les competències bàsiques d’algunes matèries adequant-se a les particularitats de cada grup. Cinc tallers d’una hora de duració, per grup, amb metodologia vivencial i participativa, tot ambientat en el món màgic d’en Harry Potter.

Podeu clicar sobre la imatge per veure fotografies dels tallers realitzats.