Pla d’emergència

Els centres docents, com altres edificis, estan sotmesos a uns riscos, que poden venir de dins de l’edifici (el casd’un incendi) o de fora (casos de contaminació, inundació…). És per això que la Generalitat de Catalunya ha potenciat, dins de la Llei de Protecció Civil de Catalunya 4/97, la redacció del Pla d’Emergència del Centre Docent, document que es posa al servei del món escolar perquè sàpiga donar resposta a situacions de risc. El Pla recull totes les actuacions que han de dur a terme els professors/es, els alumnes i el personal de serveis davant d’una emergència, tot fent èmfasi en la col·laboració de tots els implicats, tant del centre docent com de les administracions públiques i dels serveis de protecció.