Biblioteca escolar “Puntedu”

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa. La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació, afavorint els processos de creació del coneixement.

Per consultar el catàleg de la nostra biblioteca podeu anar a: biblioteca epergam

Aquí podeu consultar la guia d’ús.