Programa Salut i Escola

Dintre d’aquest programa un matí a la setmana ve una infermera del CAP de Sant Salvador per atendre a l’alumnat, professorat i pares que ho requereixin en tots els dubtes i problemes que tinguin dintre de la temàtica adolescent, aspectes de prevenció i hàbits de salut. La visita es sol·licita prèviament i sempre es tractaran els temes de manera discreta i anònima.