Assessorament pedagògic

L’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) és un servei educatiu de zona que dóna suport al professorat dels centres docents per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l’alumnat, especialment aquell que presenta disminucions o més dificultats en el procés d’aprenentatge, i les seves famílies.

Professionals de l’EAP   :

Psicopedagoga:         Atenció setmanal:

Treballadora Social:   Atenció per demanda

Anualment l’ EAP consensua amb l’equip directiu el seu Pla d’Actuació

Funcions:

· Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials de l’alumnat, conjuntament amb el professorat i d’altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada en cada cas.
· Col·laboració en l’elaboració i seguiment dels  diferents plans individualitzats que puguin necessitar els alumnes,conjuntament amb el professorat i d’altres serveis específics.
· Assessorament als mestres i professors sobre aspectes psicopedagògics  que millorin l’atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes.
· Assessorament a l’alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb l’orientació personal, educativa i professional.