Full de guàrdia

En cas d’absència i per deixar la feina a l’alumnat ens envies un correu a guardia@institutpontdeldiable.cat, indicant:

  • Grup
  • Hora
  • Matèria
  • Descripció de la feina a realitzar
  • Adjuntar en el correu electrònic els documents necessaris per a realitzar la tasca