Publicació del barem provisional ordenat i amb reclamacions resoltes

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional amb les reclamacions resoltes a 11/06/2020: LLISTA BAREM PROVISIONAL AMB RECLAMACIONS RESOLTES

Per consultar la llista heu de tenir en compte que el codi de preinscripció es presenta amb el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, està format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom.

També podeu obtenir l’informació a través d’aquest aplicatiu: CONSULTA DE SOL·LICITUD OVT
Tingueu en compte que l’identificador que heu d’introduir és el del progenitor que ha fet la sol·licitud i no el de l’alumne.

Podeu consultar el calendari i la resta d’informacions sobre la preinscripció aquí.