Preinscripció curs 2020-2021

CALENDARI

Presentació de la sol·licitud amb suport informàtic  Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds amb cita prèvia   Del 19 al 22 de maig
Presentació de documentació amb suport informàtic   Fins al 25 de maig
Publicació de les llistes amb el barem provisional 29 de maig
Presentació de reclamacions al barem provisional Del 2 al 5 de juny
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 9 de juny
Sorteig 9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives 11 de juny
Ampliació de peticions –per aquells que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original- (famílies) Del 26 al 29 de juny
Publicació de l’oferta final 6 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 7 de juliol
Matrícula   Del 13 al 17 de juliol

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya.

PROCEDIMENT PER LA PREINSCRIPCIÓ

1. Presentació de la sol·licitud de preinscripció

PAS 1: La sol·licitud es farà per via telemàtica. El codi de centre del Martí Pous és 08066528. El formulari de sol·licitud de preinscripció es podrà trobar aquí:

Sol·licitud de preinscripció

PAS 2: No s’ha de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, sinó que s’ha d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En el cas que la vostra primera opció sigui l’Institut Martí Pous, l’heu d’enviar a a8066528@xtec.cat.

Què cal enviar?
 

El resguard de la sol·licitud s’ha d’enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Consulteu la documentació complementària acreditativa segons criteris de prioritat.

Assumpte del correu
PREINSCRIPCIÓ 20-21, nom de l’alumne i curs al que es vol preinscriure.

 

De manera excepcional, si no és possible fer el tràmit per internet, es farà la presentació presencial de sol·licituds entre els dies 19 i 22 de maig. És un tràmit que requereix Cita Prèvia per poder accedir al centre.

Com concertar Cita Prèvia?
A partir del 13 de maig, d’11 a 13 h i de 16 a 18 h, trucant al telèfon 634 28 89 73 (no deixeu missatges).
Com es farà l’atenció presencial?
  • La gestió presencial nomès serà per aquells casos en que sigui impossible fer els tràmits telemàtics.
  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
  • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. És recomanable que la persona porti el seu propi bolígraf.
  • Cal portar mascareta i guants.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

El Consorci d’Educació de Barcelona tindrà un servei d’assistència telefònica on es podrà consultar en cas de dubtes, problemes o dificultat en el moment de la tramitació. El telèfon és el 93 551 10 00, i es podrà trucar de 9.00 h a 13.30 h. Aquest servei compta amb el suport del servei de teletraducció.

2. Publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions i llistes d’espera.

Es publicaran a la web del centre, de manera anonimitzada. També es podrà fer consulta individual de les dades del sol·licitant des del web Estudiar a Catalunya.

3. Reclamacions a la llista de barem provisional.

Es farà mitjançant correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre. El centre enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.
Excepcionalment, també hi haurà un procediment de cita prèvia per l’atenció presencial de persones a les que els sigui impossible fer la reclamació vía telemàtica.

4. Matrícula al centre.

Es farà la gestió a través d’un procediment de cita prèvia (publicarem tota la informació aquí quan arribi el moment). La gestió presencial de la confirmació també es podrà substituir per l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic al centre, i el centre respondrà el correu com a justificant de la formalització de la matrícula.

INFORMACIÓ SOBRE EL NOSTRE CENTRE

Oferta d’ensenyaments: El curs 2020-2021 tindrem 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. (Com a centre de recent creació no hem començat encara el Batxillerat)

Tota la informació sobre el projecte educatiu, les quotes i altres informacions d’interès les trobareu en aquest document que hem elaborat: PORTES OBERTES VIRTUALS

Centres adscrits:

Escola Can Fabra (institut de referència)
Escola Eulàlia Bota
Escola La Maquinista
Escola Turó Blau (vàlida fins al curs 2021-2022)
Escola Baró de Viver
Escola Ignasi Iglésias
Escola Molí de Finestrelles
Escola Mestre Enric Gibert i Camins (vàlida fins al curs 2021-2022)


Més informació sobre el procés de preinscripció al web del Consorci d’Educació de Barcelona i Estudiar a Catalunya.