I Concurs d’enigmes matemàtics

Durant la setmana del  13 de maig al 17 de maig de 2019 es penjarà diàriament en aquesta web a les 15:00 h, un enigma matemàtic per nivell (nivell A: primer cicle ESO, nivell B: segon cicle ESO, nivell C: batxillerat i cicles formatius).

Pot participar en aquest concurs, de forma individual, qualsevol alumne/a de l’institut, enviant al més aviat possible un mail a l’adreça concursmates@insmartidot.cat. En aquest mail s’ha d’indicar el nom i el grup del participant, així com la resposta a l’enigma del dia del nivell que li correspon. En cap cas es valoraran respostes a enigmes d’altres nivells. El termini és de 24 hores a comptar des de la publicació de l’enigma corresponent.

Sistema de puntuació: cada dia, la primera resposta correcta rebuda en cada nivell obtindrà 10 punts, la segona 9 punts, i així successivament fins a la desena resposta correcta, que obtindrà 1 punt. Les respostes posteriors no puntuaran.

Hi haurà un guanyador o guanyadora per nivell, que serà qui hagi obtingut major puntuació total de la setmana, i que serà premiat amb un obsequi.

Bona sort!

 

dilluns 13: descarrega el PRIMER ENIGMA

dimarts 14: aquí teniu el SEGON ENIGMA

dimecres 15: TERCER ENIGMA

dijous 16: disponible el QUART ENIGMA

divendres 17: l’últim CINQUÈ ENIGMA