Informació sobre el Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals. Per a una completa informació, consulteu la

guia informativa

en format pdf o visiteu la web

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/

del Departament d’Ensenyament.

Vies d’accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat o graduada en educació secundària obligatòria,
  • tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior o tècnica superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).

Preinscripció i matrícula

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal presentar un imprès de sol·licitud de preinscripció en el termini fixat. Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament ‘Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Modalitats

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat:

  • arts
  • ciències i tecnologia
  • humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada. Podeu veure la distribució horaria per al batxillerat 2017-19 aquí.

A l’Institut Martí Dot es poden cursar dues modalitats:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials

La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d’assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l’etapa, s’hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat.

Treball de recerca

Es tracta d’una activitat d’investigació obligatòria i constitueix uns desena part de la nota mitjana de batxillerat. Trobareu les orientacions del Departament d’Ensenyament sobre el treball de recerca en aquest document

L’Institut es vesteix de ciència

Aquesta semana estem vivint la setmana de la ciència amb diverses activitats.
Una d’elles ha estat una exposició al vestíbul amb diferents maquetes, fruit del treball de l’alumnat.
Hi podem trobar maquetes de l’Univers, de diferents tipus de cèl·lula i també de procesos cel·lulars.
 
Us en deixem una… Llegeix més»

Activitats extraescolars 2019-20

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-20

PORTES OBERTES TOT OCTUBRE 2019  

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

15.30 – 16.30

Classes de llengua xinesa

Organitza: FUNDACIÓ CONFUCI BCN

PREU:

36€/mes 

(mínim 6 alumnes)

15.30 – 17.00

Robòtica

PREU:

aprox. 25€/mes

(en funció del nombre d’alumnes)

15.30 – 17.00

Teatre en anglès

PREU: aprox. 25€/mes 

(en funció del nombre d’alumnes)

 

17:30-19:00

Futbolnet

Organitza: FUNDACIÓ BARÇA

Col·labora:

CENTRE D’ACOLLIDA MIRABOLÀ

Activitat GRATUÏTA

15.30 – 17.00

Handbol

Organitza:

Club H. St Llorenç

PREU: aprox. 22-27€/mes 

(en funció del nombre d’alumnes)

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 14.30 a 15.30:

l’institut posa a disposició dels alumnes un espai per dinar dinar (el menjar se’l porta cadascú)

De dilluns a divendres de 16.30 a 18.30

Servei de Biblioteca i sala estudi per a tot l’alumnat de l’institut

Convocatòria de beques pel curs 2019-20

Recordeu que sempre es convoquen beques generals i per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
Pel cus 2020-2021 encara no se saben els terminis, però previsiblement seran durant setembre de 2020. Malgrat tot els interessats han d’anar verificant dates i requisits.
Beques:   http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes.html
Beques NEE de necessitats… Llegeix més»

Viatge a Montpellier (18-22 de març)

https://agora.xtec.cat/insmartidot/wp-content/uploads/usu476/2019/03/joined_video_d733514c2ce146239c8a14dbe52424fa.mp4
 
Els alumnes ja han arribat a Montpellier i ja han començat les classes de francès sense gairebé temps per a aclimatar-se. Seran uns dies de molta activitat, immersos en la cultura francesa. Fins divendres vinent, els nostres alumnes assistiran a classes intensives de francès.… Llegeix més»